About Elins Diamanter Ragdolls
CH(N)Happy Pops Harley as kitten
GIC (N)Happy Pops Felix at show
Orijen - kornfritt kvalitetsfôr
BabyGranite
BabyLotus
Vigor & Sage - kornfritt kvalitetsfôr


Elins Diamanter

Ragdoll!

Et Ragdoll-oppdrett i Molde!


NB! Vi har ny hjemmeside: 

https://www.elinsdiamanterragdoll.com/
Vi har kattunger!!    Vi  søker forverter!!

VI HAR NY HJEMMESIDE: https://www.elinsdiamanterragdoll.com/

Om oss!

Mitt navn er Elin, og jeg har alltid hatt et spesielt forhold til dyr. Jeg har tilbrakt store deler av livet sammen med hester og katter. Dressurridning har vært min store interesse, og det fikk jeg anledning til å leve ut på 80-tallet. Jeg praktiserte også som dressurdommer. Hestesporten har en sterk posisjon i familien fremdeles, men i de senere år i regi av våre to døtre Tina og Line. Deres favorittgren er sprangridning. Vi har delt veldig mye fritid i stallen og på stevner, og det har vært et privilegium.


Vi har alltid hatt katt, men i de senere år har jeg med kjærlighet og lidenskap viet min oppmerksomhet til rasekatten Ragdoll, og vårt Ragdoll oppdrett som er registrert i Fifê under navnet NO*Elins Diamanter.


Jeg bor i Molde i Møre og Romsdal, sammen med min mann Leif Rune. Jeg har udannelse som sykepleier og i informatikk. Jeg har i flere år arbeidet med IT-systemer som benyttes i sykehusene i Helse Midt-Norge. 


Kattene lever sammen med oss og er en naturlig del vår familie. Hver katt er et familiemedlem og det er viktig for oss å gi god og individuell omsorg. Titt og ofte blir jeg påmint hvor viktig det er å ha en god balanse i samspillet mellom dyr og menneske. Er veldig opptatt av hvordan kattene lever; det å tyde og forstå adferd. Gjennom en slik forståelse kan vi lettere dekke naturlige behov, og å tilrettelegge for en harmonisk sameksistens. Kattenes velferd har høyest prioritet, og det praktiseres hos oss.  Gjennom oppdrettet påvirker vi holdninger til katten generelt, og vi er bevisste på å heve kattens status fra å være en ren musefanger som bor ute, til å reelt være et familiemedlem.

Jeg ønsker å være en mentor for kattungekjøpere, og setter pris på å kunne bidra når det trengs. Det er veldig gøy å delta på katteutstillinger. Det er er arena for feedback fra kvalifiserte dommere som er et viktig input til avlsarbeidet. Det er også en arena hvor man møter kolleger og deres flotte katter. Vi har mye å lære av hverandre, og på en utstilling er det bare å ta inn alle inntrykk, gode råd, tips og nyheter som kommer forbi! Ikke minst kan man også treffe andre kattemennesker - katten er i fokus!


Mål for oppdrettet:

Å alltid være på jakt etter å øke kompetanse angående helse og velferd,  etterleve etiske og humane retningslinjer for avl og oppdrett.

For oss er en Ragdoll stor og vakker, den er sunn og er en harmonisk familiekatt som gir oss glede gjennom et godt gemytt. I tillegg har den de kvaliteter som er angitt i rasens standard. Healthy happy cats!


Profesjonell tilnærming - mine kurs i PawPeds - PawAcademy!

17 desember 2014, mottok jeg kokarden for å ha gjennomført G3 kurset i PawPeds. Det var en god følelse å motta mail med beskjed om at kurset var bestått, og den oransje kokarden!

Det er fasinerende å se hvor mye det er å lære rundt avl, som genetikk, helse, atferd osv.

Jeg må si at det har gått med mange timer til studier, men det var alltid en fornøyelse å motta så mye interessant litteratur som PawAcademy gjør tilgjengelig. Det er litteratur som er kvalitetssikret, blant annet med basis i forskning.

Det har vært en sann glede å få muligheten til å studere gjennom Internetkurs med så høy kvalitet!


Som oppdretter, ser jeg dette som en profesjonell kvalifisering.


PawPeds PawAcademy holdt sitt første Internet kurs høsten 2007.

Det er grunnleggende kurs i kunnskap om katt, med tema som omfatter blant annet omsorg, avl og oppdrett. Kursene er delt inn i tre nivå.

G1: General course step 1, omhandler i hovedsak det å eie en katt, en basis for nybegynnere, men også for mer erfarne oppdrettere som vil gå de høyere nivåene.

G2: General course step 2: omhandler i hovedsak det å ha et kull, men også grunnleggende genetikk og planer for avl og oppdrett.

G3: General course step 3: er mer dyptgående rundt tema som selektiv avl, genetikk, fysiologi, kattefôr, adferd, etc.  Målgruppen er oppdrettere som har noen kull, og som har tatt G1 og G2.


Følg linkene på kokardene for å se innholdet i kursene.


Professional approach - my courses in PawPeds - PawAcademy!

The 17th of December 2014, I got my ribbon for succeding my G3 course in PawPeds.  It was quite comfortable to recieve the mail with this orange ribbon!

I allow my self to be very proud!


I will say that it has been a lot of hours spend on studying, but it was always a pleasure to recieve the very interresting litterature that PawPeds makes available! A true pleasure to be able to study on high quality Internet courses like this. I recommend it very much!


As a breeder, I see this as a professional qualification.


The PawPeds PawAcademy held its first internet course in autumn 2007.

This is basic courses in three steps about cat care and cat breeding. General course step 1, or G1 for short, is

mainly about cat ownership. It is basically for beginners, but also for more experienced breeders who

later want to take the higher courses.

Step 2 of the general course, G2, is mainly about having a litter but also includes basic genetics and breeding plans.

Step 3, G3, is more in depth about selective breeding, genetics, physiology, cat food, behaviour, etc.

This is for breeders who have had a few litters already and have taken step 1 and 2 of the general course.


Follow the link on my ribbons to see the ingredients in the courses :-)Helse - Health

All our breeding cats are genetically tested for HCM.

That is, we breed only with cats that are of genotype N / N and then free from the disease.


For testing, we use Laboklin, a clinical diagnostic laboratory in Germany.


HCM is the abbreviation for Hypertrophic Cardiomyopathy.You can read about HCM here

PKD is the abbrevation for Feline polycystic kidney disease. You can read about PKD here

 

The latest challenge in health now adays is dwarfism. It is a genetic disease that has not yet been developed any tests for. The Scandinavian Ragdoll Club has written an article about this. At the moment it seems to be a relation back to a cat named Patriarca Gucci in this illness. You can read it here

We do not have any PG-matings in our breedingprogram.


We of course follow the vaccination program, on all our cats. We have annual health checks on all cats. Through these regular veterinary visits, we are proactive in maintaining and preventing good health. An example may be that dental problems are handled before it becomes a problem for the cat.


As a serious and responsible breeder, one of the primary tasks is to protect and prevent the life and health of cats in general. As breeders, we have a special responsibility for the future of our breed through the breeding program, and therefore focuses on health in the selection of breedingcats and combinations.


That way, we help the breed Ragdoll to stay healthy and happy! 
 Grainfree food - high on fat and protein - low in carbohydrates

We mainly provide grainfree food to our cats.

The fact that the cat is a predator means that it is adapted to a high protein diet, but with a very small amount of carbohydrates. Much of the  cat's natural prey also has high fat content. 

The cat is not rigged to handle carbohydrates, either physically or chemically.


• The teeth and jaws do not hav the right shape, the stomach is too small and the intestines are too short.

• It has no, or very few, taste buds that respond to sweetness.

• Many of the enzymes needed to break down carbohydrates, thecat can not produce itself.

• As carnivores, the cat does not have a good system for handling a unstabiland varying blood sugar level affected by carbohydrates. Carnivores are built for a fairly constant blood sugar level.


We give food to adult cats and kittens that contains:

0% PROTEINS FROM CORN

88% PROTEINS FROM SALMON OR CHICKEN

12% PROTEINS FROM FRUIT & VEGETABLES


No synthetic dyes

No synthetic preservatives

No synthetic flavors

No antibiotics

No growth hormones

SC Happy Pops Felix, Juli 2017