About buying a kitten

Sikkerhet utendørs


Argumenter som "min katt er forsiktig" eller "katten min ville aldri hoppe fra balkongen" eller "balkongen er ikke høy" eller "balkongen er for høy", kan gjøre oss «for trygge». Vi vet at katten er et rovdyr og at den har et jaktinstinkt. Instinktene overgår det meste, og den følger de.


Elins Diamanter

Ragdoll!

Et Ragdoll-oppdrett i Molde!


NB! Vi har ny hjemmeside: 

https://www.elinsdiamanterragdoll.com/
Vi har kattunger!!    Vi  søker forverter!!

VI HAR NY HJEMMESIDE: https://www.elinsdiamanterragdoll.com/

Det viktigste for oss er at kattungene kommer til et stabilt, trygt og varig hjem; et drømmehjem som inkluderer de som et familiemedlem.


Kattungene har ulike personligheter. Derfor er det veldig viktig å bli godt informert om mulige fremtidige hjem, slik at vi kan vurdere hvilket som er det best egnede hjemmet til den enkelte kattungen. Dette er viktig for oss, og vi vil be dere om å gi oss ærlig informasjon.


Gode og ærlige råd fra oss er en selvfølge. Hvis dere er interessert, inviterer vi gjerne til et besøk hos oss for å møte kattungene i fred og ro her i deres miljø.

 

Vi avtaler ikke forhåndsbestilling på ufødte kattunger. Man vet jo ikke hvem som blir født, og vi ønsker å søke at "det blir rett" mellom kjøpere og kattunger, kattunger og kjøpere og kjøpere og oppdretter. 


For oss er det en trygghet i å ha litt kontakt, få høre hvordan det går, og det å kunne være behjelpelig videre.


Når kan kattungen flytte til nytt hjem?


Vi gir våre kattunger mulighet til å være hos oss og kattemor frem til de er mellom 12-14 uker, fordi vi har erfart at kattunger i alderen 12 uker fortsatt kan være litt umodne og ikke riktig har  kuttet "navlestrengen" enda; da holder vi dem litt lenger.


Dette gjøres til fordel for kattungene, og faktisk til fordel for den nye eieren, fordi det forebygger atferdsmessige og helsemessige problemer som følge av en tidlig separasjon av kattungene fra moren, søsknene og de andre kattene i oppdrettet. Det er også med tanke på tilstrekkelig sosialisering.


Våre kattunger leveres med:


* 2 vaksiner (Purevax)

* ID-merket med implementert chip og registrert i Norsk DyreId (tidligere Dyreidentitet)

* Behandlet med ormekurer (Milbemax)

* Helseattest fra veterinær

* EU Petpassport eller helsekort/vaksinasjonskort

* Foreldre eller besteforeldre er DNA testet for HCM N/N

* Registrert i NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund), Fifê

* Stamtavle i NRR, Fifê

* NRR standard kjøpekontrakt

* Kattungepakke

* Vant med å bli håndterte, og å leve som en del av en familie

* Åpenhet og ærlighet

* Gode råd, anbefalinger og tilgjengelighet for  fremtidige katteeiere

 


NO*Elins Diamanter Diana

Hva koster en Ragdoll?

Pris for en kattunge til kos er fra kr 11.000,-

Vi tar et depositum på kr 3.500.- for å reservere en kattunge.

Depositum for å reservere en kattunge til avl er kr 4.500.-


Depositum refunderes ikke ved anger, siden kattungen da er reservert og er utilgjengelig for

andre interessenter. Depositum refunderes derimot  i sin helhet dersom kattungen blir syk før den

overleveres, eller at det oppdages noe uheldig ved helsesjekk hos veterinær.


Depositumet vil bli trukket fra den avtalte kjøpesummen.


Kattungene kommer til å være under vurdering til de er 6 - 8 uker gamle, noen ganger lengre.

Det er for at vi skal se hvordan de utvikler seg.


Kattunger som ikke skal brukes i avl og er registrert i stamklasse 2,  skal kastereres ved 6 måneders alder.

Kattunger som skal brukes i avl og er registrert i stamklasse 1, selges kun til registrerte oppdrettere.Babytepper

Informasjon om kastrering


Det er slik at vi vil ha en avtale gjennom kontrakten om at kattungene skal kastreres rundt 6 måneder. Katter som er solgt til kos fra NO*Elins Diamanter Ragdoll, skal ikke brukes i avl. Det er for kattens velbefinnende og for å unngå useriøs avl. 

Jeg synes det kan være greit å informere litt om det, slik at dere vet hva som skal skje, og litt om hvorfor det er bra å kastrere katter som ikke skal brukes i avl, men som skal være gode omgjengelige kosekatter. 


Man hører ofte at en hunnkatt skal steriliseres, men at man om hankatter sier at de skal kastreres. Begrepene brukes om hverandre. Hva er egentlig hva? Egentlig er det en kastrering som gjøres både av hunnkatter og hannkatter. Kastrering innebærer at kjønnskjertlene; det vil si testiklene på hannen, livmor og eggstokker på hunnen fjernes slik at produksjon av hormoner der opphører.

En sterilisering innebærer at eggledere og sædledere kuttes.  Katten blir dermed infertil, men hormonproduksjon og påfølgende adferd (løpetid) vil være det samme som hos en usterilisert katt.  Løpetiden vil være en del av hunnkattens liv, og hannkatten vil fortsette å rope etter hunnkatter.Hvorfor skal man kastrere sin katt?

Det er mange grunner til det, men generelt gjelder det at de katter man ikke skal bruke i avl, skal kastreres. Det er både for eierens skyld, og ikke minst for kattes skyld.  En kastrert katt er harmonisk og rolig.  Den bevarer sin lekelyst, og om katten skulle komme ut, vil den ikke forsvinne så langt unna.

En katt som ikke for utløp for sin kjønnsdrift har det ikke bra. En ukastrert hankatt drives av sine hormoner til en eneste hensikt, noe som gjør at han blir urolig, rastløs; den jamrer mye og spiser lite.  Livet som ukastrert hannkatt er hardt.

Hannkatten markerer som regel sitt revir ved og "spraye" sin urin i omgivelsene. Dette kan skje overalt der han er. Det hjelper ikke å kjefte eller korrigere; det er hans naturlige drift som får han til å gjøre dette.


Kommer han seg ut, er risikoen stor for at han forsvinner i flere dager, iblant flere uker.  En del hanner vandrer i vei på jakt etter løpende hunner, mens andre helt enkelt blir jaget bort av rivaliserende hanner.  Gjennomsnittsalderen for en frittgående ukastrert hannkatt er ca. 2 år.

I denne perioden kan han dog ha blitt far til 100-talls kattunger, hvor mange er uønsket og lever et mindre godt liv.

En del ukastrerte unge hanner kan også få en endret adferd; de kan oppfattes som aggressive.  De kan bite og gi uttrykk for at de vil angripe.  Det første man gjør når dette skjer, er kastrering. Man kan legge merke til denne endringen i større eller mindre grad når hannkatten begynner å bli kjønnsmoden. Det kan også skille mellom raser og avlslinjer.  Noen raser blir kjønnsmodne tidligere enn andre; noen kan komme i puberteten allerede når de er seks måneder gamle. Hos andre kan det drøye til de er femten- atten måneder. Husk at også du som er hannkatteier vil være skyld i at det blir født flere kattekull dersom du velger å la være å kastrere katten, selv om du ikke er den som må ta deg av kullet når det kommer til verden!


En ukastrert hunnkatt som er i løpetid, kan bli utrolig slitsom for sine omgivelser. Hun jamrer høyt, iblant hele netter.  Hun ruller seg og stryker seg, og kan av og til bli urenslig under løpetiden.  Hver løpetid varer i omtrent en uke, med det varierer en del.  En hunnkatt som ikke blir paret, har ofte bare korte opphold mellom løpetidene. En hunnkatt kan løpe hele året selv om det er mest intensivt i de lyse månedene.P-piller - et godt alternativ?

Å gi P-piller til katt er ikke noe vi anbefaler, da vi vet at langvarig P-pillebruk gir økt risiko for livmorbetennelse og utvikling av jursvulster, i tillegg til flere andre bivirkninger.

P-piller er ingen metode som garanterer 100 % for at hunnkatten ikke blir drektig. Som en permanent løsning anbefales dette derfor ikke. Likedan er det lett å glemme av en tablett en uke, og da er det «for sent». 


Noen vanlige spørsmål om kastrering:


Er det ikke trasig at katten ikke får ha et kjærlighetsliv?

Det er viktig for oss mennesker å forstå at katten er et dyr. Kattene har en drift til å pare - og forsøke å gjøre det slik som alle andre dyr. For en hannkatt som lever ute, er det ikke sikkert at den får pare en eneste hunnkatt, da det er «den sterkeste» hannkatten i området som for pare de hunnkattene som måtte være tilgjengelige. Når man får kastrert en katt, er det snarere slik at man befrir de fra noen fremfor å berøve noe.  Den blir roligere og mer harmonisk når den slipper den konstante driften etter å finne en partner å pare seg med.


Når skal man kastrere katten?


Vi anbefaler tidlig kastrering for både hannkatter og hunnkatter. Da unngår du at katten utvikler hormonell adferd (reduserer blant annet vandring, slåssing og markering), og selvfølgelig unngår du at katten blir drektig. Begge kjønn kan kastreres allerede når de er fire måneder, men vi pleier å si at fem-seks måneder er en passelig alder.


Hvordan foregår kastrering?


Hunnkatter:

Kastrering av hunnkatt, også kalt ovariehysterektomi, blir gjort av veterinær på operasjonssal mens katten ligger i anestesi. Katten blir først undersøkt av veterinæren, dette er for å finne ut om katten er frisk, og kan legges i narkose og opereres. Veterinæren vil da blant annet se på kattens øyne, ører og tenner, veie den og lytte på hjerte og lunger. Deretter får katten en sprøyte med sedasjonsmiddel slik at den sovner. Under kastreringen fjernes livmor og eggstokker.

Etter operasjonen ønsker klinikken å ha katten liggende til observasjon i en time eller to slik at den får våknet litt før den får komme hjem. Når du henter katten, er det vanlig å få med smertestillende tabletter til de to påfølgende dagene. Den har allerede fått smertestillende som varer i ett døgn på klinikken. Katten vil være barbert på magen og ha et lite operasjonssår der. I tillegg til den være barbert på et lite felt på det ene benet, det er fordi den har hatt et venekateter der. Såret er vanligvis sydd med en tråd som går i oppløsning, så du trenger ikke komme tilbake for å fjerne sting.  Dersom du er i tvil om alt er i orden, bør du kontakte klinikken/veterinæren.


Hannkatter

Når en hannkatt kastreres, starter det på samme måte som med en hunnkatt, med helsesjekk og sedasjon. Under kastreringen fjernes begge testikler.

Nykastrerte hannkatter har fått smertestillende på klinikken som varer i ett døgn, og  man får med en smertestillende tablett til dagen etter. De skal holdes inne i et døgn etter operasjonen. Det er ikke sydd, og følgelig er det ikke nødvendig med stingfjerning. Dersom såret ikke ser greit ut, eller du er i tvil om alt er i orden, bør du kontakte klinikken.

 Er det best om min hunnkatt får et kull før kastreres?

Nei. Det finns ingen forskning eller erfaringer som viser at hunnkatten skulle ha det bedre om hun fikk et kull før kastreringen. Dessuten skulle verden svømme over av kattunger om alla hunner skulle få minst ett kull.


Blir kastrerte katter late og fete?

En utbredt misforståelse er at katten blir fet og lat etter kastrering. En hankatt som har fått streife fritt og beveget seg mye for å lete etter hunnkatter, øker av naturlige årsaker vekten, da den ikke lengre drives av hormoner til å bevege seg like mye som før. En hannkatt som kastreres ca. ved ett års alder, har ingen grunn til at den skulle gå opp i vekt selv om den kastreres. Tvil ikke på om det er riktig å få katten kastrert! En kastrert katt blir roligere og mer hengiven, og ikke minst har den det mye bedre med seg selv når den ikke trenger kjempe mot alle hormoner som gjør den stresset.


Her er lenke til Molde Dyreklinikk sin side angpende kastrering. Noe av teksten over er hentet derfra med tillatelse fra dyreklinikken.

Forgiftninger


Hvilke planter er giftige/ikke-giftige for katter?


Vet du hvilke planter som er giftige for katten din?


De fleste vet at vanlige planter som azalea, amaryllis, julestjerne og liljer er giftige for katten, men hva med alle de andre plantene vi omgir oss med?


ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) har laget en liste over de mest vanlige plantene som er giftige for katter (og andre dyr).


Du finner listen her: Toxic and Non-Toxic Plants Database .


Utskrivbar liste som gjelder katter finner du her: Toxic and Non-Toxic Plant List – CatsForgiftninger

Katter blir ikke spesielt ofte forgiftet ettersom de er kresne med hva de spiser. Derimot er de veldig følsomme for en mengde ulike ting.

Om katten din har blitt forgiftet, er det ofte hastverk med å oppsøke veterinær. Om du har en anelse om hva katten kan ha fått i seg er det bra om du tar med deg forpakningen eller en bit/ prøve på hva det kan være du tror att din katt har spist. Det kan hjelpe når veterinæren skal stille diagnosen og behandle katten.


Bekjempningsmiddel mot insekter og skadedyr

Bekjempningsmiddel mot insekter og skadedyr gjør alt fra å gi pusteproblemer, blødninger og diare, til koma og død. En raskt igangsatt behandling er avgjørende for om katten skal overleve.


Husholdningskjemikalier og andre rengjøringsmiddel

Etseskader og symptomer fra det sentrale nervesystemet er de vanlige reaksjonene.


Petroleumsprodukter

Glykol er noe som katter liker å slikke i seg, katter blir forgiftet selv av små mengder. Når symptomene viser seg, er det for sent å starte behandling.


Humanlegemiddel

Man skal aldri gi en katt legemiddel som er beregnet på mennesker.  Katter er veldig følsomme for ulike typer legemiddel. Adskillige katter har dødd for at eierne har gitt de medisin som var beregnet til dem selv.

Et eksempel på hvor feil det kan bli, er når man gir katten en «snill» smertelindrende tablett. Noen inneholder for eksempel acetylsalisylsyre, hvilket er veldig giftig for katter!

Virkestoffet Paracetamol som vi finner i mange smertedempende legemidler, er også veldig giftig for katter.


Potteplanter

En del av de vekstene som vi har i hjemmet kan være giftige, det beror på mengden gift som katten får i seg om den blir sjuk eller ikke.

Giftig eller irriterende plantesaft

Mange av potteplantene eller snittblomstene våre er giftige eller har irriterende plantesaft. Det er ganske uvanlig at katter blir forgiftet av planter, men det hender. I verste fall kan nyrene bli så skadet at katten ikke overlever. Det er fremfor alt liljeplanter som kan skade nyrene.POTTEPLANTER

Giftige

Liljeplanter, for eksempel slektene Lilium og Hemerocallis

Julerose

Oleander

Engletrompet

Mindre giftige

Amaryllis

Asalea

Cyklamen

Hortensia

Korallbær

Irriterende plantesaft

Flittiglise

Fredslilje

Gullranke

Prikkblad

Rosenkalla

SNITTBLOMSTER

Giftige

Liljer, for eksempel slektene Lilium og Hemerocallis

Ginst

Liljekonvall

Påskelilje

Mindre giftige

Amaryllis

Anemone

Hyasint

Iris

Misteltein

Valmue

Irriterende plantesaft

Calla

Flamingo blomst


Tobakk

Tobakk fra en sigarett er ikke så farlig, men det er betydelig farligere om katten får i seg snus. Da bør man oppsøke veterinær som kan pumpe magen, og eventuelt ha katten inne til observasjon noen døgn 


Giftinformasjonssentralen

Hit kan man ringe om man vil vite hvor giftig noe er, og hvordan man skal behandle.

For nødsituasjoner med gift i Norge ringer du 22 59 13 00

Vi gir kattene våre fôr av høy kvalitet!


I tillegg til god dyrevelferd, kjærlig omsorg og et harmonisk menneske-katt forhold, er riktig ernæring og mat av høy kvalitet en viktig faktor som påvirker helse og velvære.

Et ordtak "La din mat være din medisin"


Elins Diamanter babyer får

 • Melk fra KMR
 • Royal Canin Mother & Babycat
 • Royal Canin Kitten Babymousse
 • Vigor & Sage Kitten
 • Orijen Cat & Kitten
 • Royal Canin Kitten Instinctive våtfôr
 • Bozita kitten våtfôr
 • Rå kjøttdeig uten salt; tilpasset

 

Våre voksne får

 • Vigor & Sage
 • Orijen Cat & Kitten
 • Royal Canin Mother & Babycat (kattemor)
 • Almo Nature våtfôr
 • Bozita våtfôr
Vi bruker i hovedsak Vigor & Sage, Orijen, Royal Canin, Almo Nature og Bozita, men til babyene går det på Royal Canin Mother & Babycat først og fremst. Etterhvert får også kattungene tørrfôr fra Vigor & Sage og Orijen.

Og man må prøve seg frem i forbindelse med introduksjon av nytt fôr; man må bruke tid, og tenke at det er små mager som gjerne vil reagere på forandringer om det skjer raskt..


HjemkomstenAvl innebærer å bruke spesifikke parringer for å opprettholde kvaliteten og med den hensikt å tilføre og forbedre rasen best mulig. I tillegg er sosialisering svært viktig for oss, og bør være et svært viktig punkt i alt arbeidet med oppdrett, uansett rase.


Når en katt er drektig, vil hun følges opp og passes på. Hun får den oppmerksomheten hun trenger, for hun bærer på noe helt spesielt under hjertet sitt...


Babyene tilbringer de tre første månedene av livene sine hos oss. Det er viktige uker i livet som vil prege kattungen og det er en forberedelse til det fremtidige livet. Vi investerer mye tid til oppdrettet.


Kattungene lærer gjennom oss hvordan de skal omgås mennesker og miljø. Det er også viktig for oss at de får omgås andre voksne katter, slik at de tidlig lærer seg å integreres i en gruppe. Dette vil også legge til rette for en lettere overgang i det nye hjemmet dersom det allerede er en katt der fra før.


Det er klart at vi knytter oss til de små kattungene; vi blir veldig glad i de. Derfor har vi stor interesse av hvordan livet deres blir i fremtiden. I utvelgelsen av nye "adoptivforeldre" søker vi å være veldig nøye, så bli ikke overrasket når vi spør mange spørsmål om det fremtidige hjemmet til våre kattunger - vi ønsker å vite alt, for å være sikker på at "vår" kattunge for et godt hjem hos deg. Du kan selvfølgelig stille oss spørsmål også; det bekrefter bare at du har en reell interesse for en kattunge.


Noen forventninger og betingelser vi setter til deg som kjøper en kattunge


Vi får ofte spørsmål om det er greit å ha én katt, eller om de bør være to. Mange kattungekjøpere er på jobb, de deltar på aktiviteter på fritiden, og ser for seg at det er lett å få dårlig samvittighet om katten er mye hjemme alene.  Vi vet akkurat hvilke følelser det er snakk om, og valgte selv å ha to fra starten av. Da vet man at de ikke er alene, om man skal en tur ut.

Det er viktig å vite at Ragdolls er svært sosiale dyr, og er vant til å dele dagene med andre katter i oppdrettet.


Vi ønsker ikke å selge en kjærlig kattunge til et hjem der den skal leve alene eller isolert store deler av livet sitt. Den må sees på som en del av familien og få være sammen med menneskene sine.

Dersom katten som en regel vil være alene hjemme mer enn 7-8 timer om dagen, anbefaler vi at den har en følgesvenn, gjerne en annen katt som den kan dele dagene med. De vil gi hverandre muligheten til lek, stimuli og kos, på en måte vi mennesker ikke kan erstatte.

En Ragdoll i "isolat" vil kunne oppleve lavere trivsel og det kan blant annet føre til at den blir urenslig, får manglende appetitt med mer ...


Vi kan være behjelpelige med finne en slik følgesvenn. Vi har stort kontaktnett, og det hender at en voksen katt hos oss eller andre må omplasseres. Det trenger selvfølgelig ikke å være en Ragdoll :-) Det er også en mulighet å kontakte en forening som Kattens Vern.


Forventninger og betingelser:


* Den kommer til et hjem for livet, med mye kjærlighet!

* Katten er ikke alene mer enn 7-8 timer i løpet av en dag, dersom det er en alenekatt

* Katten holdes innendørs, men at den kan være ute under oppsyn og kontroll (luftegård/sele)

* Vaksinasjonsprogrammet følges, og den får nødvendig veterinærbehandling ved sykdom og skader

* Kattungen forsikres med veterinærforsikring

* En katt som kjøpes til kos blir kastrert ved 6 måneders alder, slik det vil være avtalt

* Kattungen kan ikke selges videre, og heller ikke omplasseres uten godkjenning fra oss. Vi er behjelpelig med å finne nytt hjem dersom det oppstår en situasjon

   som gjør det nødvendig å omplassere den

* En vurdering av om noen i din familie kan ha en allergi. Det er best å kjenne til det før kattungen kommer hjem, så unngår man å omplassere av den grunn 

* Avliving skal kun skje ved anbefaling fra veterinær, og avlivning skal gjennomføres av veterinær. 

Ragdolloppdrett med hjertet, kompetanse og kjærlighet..

In English:

When kittens move from us they are:


* 12-14 weeks old

* Vaccinated

* ID-marked with chip

* Dewormed

* Health checked by a veterinerian

* Registrated in NRR, Fifê

* Used to being handled and live in a normal family life

* Sweet and lovely


 


What we want from you as a buyer:


*  A everlasting home, with lots of love.

* That the cat is not alone more than 7-8 hours a day if it is alone cat

* That the cat is kept indoors, only outdoors in a controlled manner.

* That the cat revaccinated according to appointments, and that it receive the necessary veterinary treatment if the illness / injury.

* That a cat sold as pet, not will be used for breeding, and it must be neutered within 6 monts of age.

* No kitten can be resold without our agreement

* No kitten from us can be put down without an approval from a veterinarian


                                                                       

Selv den mest stødige av katter kan komme til å skli av et rekkverk i det den prøver å fange en fugl. Selv den mest forsiktige katt kan bli fristet til å følge etter en fugl, både ned fra balkonger og over trafikkerte veier. Man kan på få sekunder bli vitne til at katten ramler ned, uten at man gjøre noe som helst for å forhindre det fatale. Det går for fort, og det er for sent.


Det gledelige er at det finnes mange produkter tilgjengelig på markedet som er beregnet på å sikre veranda, og vinduer som åpnes for lufting.


En trygg luftegård eller sikret veranda er en super måte å la katten være ute på. Mange muligheter som for eksempel å sikre en paviljong eller balkong med plastnetting (Finnes mange alternativer i markedet, som for eksempel Cintoflex, som er lite synlig netting). Katten kan være ute i naturen og er allikevel trygg:-) Ikke bare for bilveier, men også for tyveri, grevling, rev, utlagt rottegift...


CH (N)Happy Pops Harley i sikret luftegård

Her er Harley ute i luftegården. Her er det mye å passe på; masse stimuli!  Nettingen er Cintoflex, og er av plast. Ganske lite synlig på avstand. Lett å håndtere når det settes opp.Alle våre avlskatter er genetisk testet for HCM. Det vil si at vi avler kun med katter som er av genotype N/N og som da er fri for sykdommen.


Vi benytter Laboklin, et laboratorie for klinisk diagnostikk i Tyskland.


HCM er forkortelse for Hypertrophic Cardiomyopathy.

Les mer om dette under tema "Health på siden "About Elins Diamanter Ragdolls"


Vi følger selvfølgelig vaksinasjonsprogrammet, og det gjelder også for avlskattene. Vi har årlige helsesjekker på alle kattene, og det inkluderer tannsjekk. Gjennom disse jevnlige veterinærbesøkene er vi proaktive i forhold til å ivareta og forebygge en god helse. Et eksempel kan være at tannproblemer håndteres før det blir et problem for katten.


Som seriøs og ansvarlig oppdretter, er en av de primære oppgavene å beskytte og forebygge liv og helse for katter generelt. Som oppdrettere har vi gjennom avlsprogrammet et spesielt ansvar for fremtiden for rasen vår, og derfor fokuseres det på helse i utvalg av avlskatter og kombinasjoner.

På den måten bidrar vi til at rasen Ragdoll forblir en sunn og frisk katt!


"Happy healthy cats!"


Lengre ned på denne siden kan du lese om forgiftninger med mer. Du finner også en lenke til oversikt over giftige/ikke giftige planter.

                                            Helse og velferd

Her er Alexa, Elliot, Engla, Emeline og Ellie på besøk hos dyreklinikken. Kattungene skal få sin første vaksine og helsesjekk.

Bildet er tatt av dyrepleier hos Molde Dyreklinikk, og det ble lagt på deres hjemmeside på Facebook:-) Veldig hyggelig!

Hver kattunge som er født i vårt hjem er elsket, og vi ønsker at deres nye eiere også skal føle det på samme måte. Jeg støtter hver familie som velger en av våre kattunger:-)
Noen forberedelser...I grunnutrustningen inngår toalett, sand eller perler, mat- og vannskåler, et klore- og klatrestativ, samt en seng, som kan være en korg; en god plass og sove.  Vi vet at katten selv finner sin favorittplass, men de kan like å ha noe lunt og godt å krype inn i. De liker å kunne oppholde seg på flere nivåer, og det sikrer blant annet et klatrestativ som har en viss høyde med flere nivå på hyllene.

Kattungen trenger også leker:-)


Vi synes at det er viktig at barna i familien får ta del i forberedelsene.  De må få informasjon om det nye familiemedlemmet og hvilke "regler som gjelder". En kattunge må få være i fred når den ønsker det, og det er katten som viser når den vil leke. Ansvaret for kattens ve og vel er de voksnes ansvar.


Det er en stor fordel om man kan planlegge hjemkomsten slik at noen i familien kan være hjemme på heltid i noen dager inntil katten har rukket å akklimatisere seg. Det er en omstilling å komme til det nye hjemmet, og å bli kjent med sin nye familie, nye lukter og omgivelser.

La den under diskret oppsikt bli kjent med det nye miljøet. Om boligen er stor, er det lurt å begrense oppdagelsesferden til ett areal om gangen, og heller utvide det. Og du må vise den hvor toalettet er.


La gjerne transportburet stå framme de første døgnene, slik at katten kan gå tilbake til den «tryggheten» om den vil.

Om det er flere dyr i familien, er det fornuftig å la kattungen gjøre seg kjent og føle seg hjemme - før den presenteres for sine nye kompiser.

Vi anbefaler at den første tiden i det nye hjemmet preges av fred og ro. 


En del kattunger springer og gjemmer seg nesten med en gang. Det kan hende at de velger å tilbringe det første døgnet under en sofa eller et skap. Sett frem toalettet, samt mat og vann. Før eller siden kommer den frem og begynner sin oppdagelsesferd i det nye hjemmet.

En kattunge leker intensivt en stund, for så å sove like intensivt. Det beste for kattungen er at den selv får bestemme når den skal sove og når den skal leke.

En godt planlagt mottagelse av det nye familiemedlemmet, skaper gode forutsetninger for kattungen til å utvikle seg til den trivelige og sosiale kameraten den er sett på som å være.


Feliway for katter

Vi anbefaler bruk av Feliway i huset når kattungen flytter hjem. Hvis du kan sette inn en Feliway Diffusor hjemme,

24 timer innen katten vender hjem, vil det hjelpe den til å tilpasse seg sitt nye hjemmemiljø.


Hentet fra nettsiden:

https://www.feliway.com/dk/"FELIWAY er det førende varemærke indenfor feromonprodukter til katte. Alle produkter bidrager til at skabe en tryg

og harmonisk tilværelse for dig og dine katte både i hjemmet og på rejser. Produkterne i FELIWAY -serien er enkle at

anvende, har dokumenteret effekt indeholder en syntetisk kopi af kattens naturlige feromoner. Der ud over forebygger

og modvirker de uønsket adfærd, forårsaget af stress og uro, hos din kat. Produkterne anvendes og anbefales af dyrlæger og adfærdsuddannede. 

•Studier viser at 92% er meget glade efter at have afprøvet FELIWAYs produkter.

•Mere end 25 kliniske studier viser FELIWAYs effekt.FELIWAY CLASSIC hjælper din kat med at håndtere forandringer i hjemmet,


Produkterne i serien FELIWAY CLASSIC indeholder alle en syntetisk kopi af kattens naturlige ansigtsferomoner (F3). Produkterne giver tryghed og harmoni til katten i hjemmet eller på rejser og i situationer som katten kan opleve som stressende. Produkterne kan anvendes både forebyggende til situationer hvor katten forventes at blive urolig men også når katten udviser en adfærd der tyder på at den er stresset.  Produkterne kan med fordel anvendes til at modvirke uønsket adfærd.


Katte føler sig mest trygge når de har kontrol over den situation de er i og over deres omgivelser. Når katten føler sig tryg og godt tilpas afsætter den ansigtsferomoner ved at gnide sit ansigt, fra hagen til øret, mod ting i hjemmet. Dette kaldes at ansigtsmarkere og det gør alle katte, vilde såvel som tamme, dagligt. Disse ansigtsferomoner kommunikerer en følelse af tryghed og velbefindende


Katte er mest veltilpasse når de føler at de har kontrol over deres nærmiljø. Det er vigtigt at forstå hvilken effekt en flytning kan have på en kat. At flytte fra sit territorie og alle de velkendte duftmarkeringer kan gøre katten desorienteret og stresset.


Når katte stryger deres ansigt og kinder mod ting afsætter de feromoner (kindferomon, F3) som skaber tryghed og kontrol i deres nærmiljø. Vi mennesker kan uforvarende komme til at forstyrre disse vigtige markeringer/signaler ved f.eks. at flytte, flytte møbler eller købe nyt, ved overdreven rengøring eller ved renovering. Alle disse ting kan forstyrre kattens følelse af at have kontrol over tingene og dette kan gøre at katten bliver stresset og urolig.

Det at forlade trygheden i hjemmet  er der ingen katte der bryder sig om.

Hvis din kat skal i kattepension føler den sig mere tryg hvis du anvender Feliway. Det hjælper din kat til at føle sig tryg det nye sted så at den kan slappe af og have det godt.


Når du bestiller et ophold i kattenpension til din kat, så spørg om de anvender Feliway Diffusor og/eller Spray rutinemæssigt. "

Sikkerhetsnett for balkonger og vinduer

SIKKERHETSNETT FOR KATTER!


Bildet til venstre er lastet ned fra zooplus.no.

(7.april 2018)Teksten er hentet fra den nettbutikken:


Sikkerhetsnett for katter - "... gjennomsiktig

Gjør vinduer og balkonger trygge med dette nesten usynlige, gjennomsiktige kattenettet. Maskevidde: 3 x 3 cm. Det er en fin måte å gjøre balkonger og åpne vinduer trygge og det gjennomsiktige materialet er nesten usynlig. Det kan brukes både innendørs og utendørs, og og er sterkt og holdbart, samt værbestandig og giftfri.

Maskevidden er kun 3 x 3 cm som gjør den egnet for kattunger og små katter..."


De deiligste babyteppene!

Kattungene får med seg deilige kattungetepper :-)

 


Informasjon rundt kjøp og levering av en kattunge fra oss