Elins Diamanters Ragdolls


Elins Diamanter

Ragdoll!

Et Ragdoll-oppdrett i Molde!


NB! Vi har ny hjemmeside: 

https://www.elinsdiamanterragdoll.com/
Vi har kattunger!!    Vi  søker forverter!!

VI HAR NY HJEMMESIDE: https://www.elinsdiamanterragdoll.com/

Velkommen til vår hjemmeside!Denne siden vil forsvinne fra nettet i begynnelsen av mai måned  2019!

Vi har ny hjemmeside Trykk her


Håper du kan finne glede i å kikke inn på vår hjemmeside. Du vil finne oppdatert informasjon om kattene,  kattunger, planer og slikt :-)

Det er også en del faktainformasjon om katt som kan være nyttig selv for den mest drevne katteperson!


Velbekomme!


 


Mål for oppdrettet:


Å alltid være på jakt etter å øke kompetanse angående helse og velferd,  etterleve etiske og humane retningslinjer for avl og oppdrett.


For oss er en Ragdoll stor og vakker, den er sunn og er en harmonisk familiekatt som gir oss glede gjennom et godt gemytt. I tillegg har den de kvaliteter som er angitt i rasens standard. Healthy happy cats!

IC (NL) Of Moonlight Dolls Jewel,

our first breeder female